Tel.: 66-2813-1888|info@mkl.co.th

Home

Home
Home 2018-05-30T19:11:31+07:00

ครบครื่องเรื่องสี

วิธีทาสีบ้านให้สวยทนนาน

สำหรับเพื่อนๆ คนใดกำลังมองหาวิธีทาสีบ้านแบบมืออาชีพอ่านกันทางนี้ การที่จะทาสีบ้านให้สวย
และทนนาน ก็ต้องเริ่มจากการเลือกใช้สีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และวันนี้เกร็ดความรู้เลยมี
วิธีการทาสีบ้านที่ถูกต้องและครบตามขั้นตอนมาฝากกัน

ดูแลบ้าน.สวย..ทน

การเลือกน้ำยาเคมีเหมาะกับหินแกรนิค

สาเหตุของผนังขึ้นรา หรือคราบตะไคร่ เกิดจากความชื้นสะสม เมื่อสเปอร์ของราล่องลอยมาในอากาศ
แล้วมาเจอสถาพความชื้นที่เหมาะสมจึงฝังตัวและเจริญเติบโตได้...

อุปกรณ์สำหรับบ้าน

การเลือกใช้อุปกรณ์ในห้องน้ำ

การที่จะทาสีบ้านให้สวยและทนนาน ก็ต้องเริ่มจากการเลือกใช้สีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและวันนี้
เกร็ดความรู้เลยมีวิธีการทาสีบ้านที่ถูกต้อง และครบตามขั้นตอนมาฝากกัน...