Tel.: 66-2813-1888|info@mkl.co.th

ชุดกระจก กระจกกลม

////ชุดกระจก กระจกกลม

ชุดกระจก กระจกกลม

logo_bentini-01

รหัส : K404

ชุดกระจก (กระจกกลม)
• กระจกเงาทรงกลม O/ 54 cm.
• ชั้นวางของ
• ราวแขวน
• บรรจุกล่องละ 6 ชุด

k404-k405-%e0%b8%aa%e0%b8%b5

รายละเอียดเพิ่มเติม