Tel.: 66-2813-1888|info@mkl.co.th

ชุดกระจก กระจกเหลี่ยม

////ชุดกระจก กระจกเหลี่ยม

ชุดกระจก กระจกเหลี่ยม

logo_apo

รหัส : K405

ชุดกระจก (กระจกเหลี่ยม)
• กระจกเงาทรงเหลี่ยม 48 x 33 cm.
• ชั้นวางของ
• ราวแขวน
• บรรจุกล่องละ 6 ชุด

k404-k405-%e0%b8%aa%e0%b8%b5

คำอธิบาย