Tel.: 66-2813-1888|info@mkl.co.th

NEOK สีทาอาคาร แม่สี

////NEOK สีทาอาคาร แม่สี

NEOK สีทาอาคาร แม่สี

สีทาอาคาร ทาภายใน
สีน้ำอะคริลิค

คุณสมบัติ :
แม่สีน้ำอะคริลิคที่นำมาผสมกันแล้วทำให้เกิดสีใหม่

วิธีการใช้ :
นำแม่สีที่ไปผสมกันกับวัตถุนั้นๆ

ขนาด :

ข้อควรระวัง :
ระวังไม่ให้เข้าตา, ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก, ห้ามรับประทาน, เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด

หมวดหมู่: , ,

คำอธิบาย